Dossier restauratie orgel

Ingebruikname orgel

Op zaterdag 13 november 2010 is het dan zover,het gerestaureerde orgel van onze kerk zal weer ingebruik worden genomen. Na omvangrijke restauratiewerkzaamheden is het Houben-orgel uit 1728 weer gereed. Ná de demontage in 2009 zijn in de werkplaatsen van Flentrop-Orgelbouw in Zaandam alle onderdelen zorgvuldig nagezien en hersteld. Veel onderzoek heeft er plaats gevonden om meer te weten te komen van de orgelmaker Thomas-Houben die het heeft gemaakt. Voorwaarde bij een restauratie als deze is dat aansluiting gezocht moet worden bij het oude materiaal wat in grote hoeveelheid nog bewaard is gebleven. Daarvoor is onderzoek en bestudering van orgels van tijdgenoten erg belangrijk. Bij de restauratie die nu is afgesloten zijn diverse onderdelen nieuw gemaakt. Oa de windvoorziening die bestaat uit 3 nieuwe spaanbalgen die naast het orgel aan de Noord-zijde zijn geplaatst. Dit is een reconstructie van de oude balgen die er oorspronkelijk ook waren. Van ons orgel zijn zoveel gegevens bekend,dat een reconstructie ook mogelijk was. Daarnaast is het pijpwerk integraal gerestaureerd,pijp voor pijp is door de orgelmakers in de werkplaats bekeken en in orde gemaakt. Om sommige plaatsen was het materiaal zo erg aangetast door oa oxydatie en verzakkingen dat ook nieuw materiaal moest worden gemaakt. Het meest ingrijpend is de herziening van het pijpwerk van het pedaal,dit is grotendeels nieuw gemaakt. Bij het model ervan, en de samenstelling van het orgelmetaal is aansluiting gezocht bij orgels uit de bouwtijd van Houben. Doordat veel kennis thans aanwezig is over oude orgels en ook hun diversiteit daarin,is ook klankherstel zoveel als mogelijk hersteld.

Lees meer

Orgelpijpen en Paaseieren!!

Een titel die wel wat wenkbrauwen fronst.geen overeenkomst lijkt me.Toch was ik aardig verrast bij het binnenkomen op de werkplaats van Flentrop-Orgelbouw.Een aantal collega’s hadden zoiets van…die Frontpijpen van het orgel in Sprang daar moeten we iets leuks mee doen.Tijdens de restauratie van de frontpijpen(deze staan in het directe gezichtsveld)is een nieuwe folie laag aangebracht.Dit is een verzilverd laagje om de frontpijpen heen dat een mooi blinkend effect heeft als ze weer in het orgel staan.Het gedeelte bij het boven en onderlabium is meestal verguld met bladgoud.Ook nu weer wordt dit nieuw aangebracht,en daar zit nou net de aardigheid…..De foto die bijgesloten is laat toch iets anders zien.

Toen ik de eerste resultaten van het front zag,had ik zoiets van……..das wel ffe anders wat ik nu meemaak.Maar de humor kan ik er wel van inzien,en ter geruststelling….het is maar tijdelijk.Na alle plagerijen..van de collega’s is toch besloten dat bladgoud mooier zal zijn.Men was vooral benieuwd naar de reactie,beschouw het als werkplaats humor!!

Maar kijk gerust zelf.

Rinus Koole

Nu de restauratie van de orgelkas nagenoeg voltooid is

orgelpreviewNu de restauratie van de orgelkas nagenoeg voltooid is,komt het instrument zelf aan de beurt.

In de werkplaats van Flentrop-Orgelbouw te Zaandam zijn veel onderdelen al zover gevorderd,dat op dit moment een deel van de montage van start is gegaan.

Via de Nieuwsbron/Voetius en onze Website proberen we informatie te geven over het restauratieproces.

Wat gaat er straks gebeuren nu de orgelkas gerestaureerd en geschilderd is.

Lees meer

Orgel: het pijpwerk

orgelpreview.jpgOp dit moment wordt er in de werkplaats van Flentrop-Orgelbouw in Zaandam druk gewerkt aan de restauratie van het pijpwerk van ons orgel.
Daarover een volgende keer meer daarover,met ook een aantal foto’s.

Nieuwe orgelpijpen

Er worden ook een aantal nieuwe orgelpijpen gemaakt,die in de plaats komen van pijpen die met de restauratie van 1958 zijn geplaatst.
Dit pijpwerk paste echter niet bij de stijl van het orgel,ook de klank was niet altijd fraai te noemen.
Dit kwam mede door de schaarste aan goede materialen van ná de 2e wereldoorlog.
Ook de kennis was na de 2e wereldoorlog nog niet zo als het hoge niveau van nu.
Hoe goed bedoeld ook,niet altijd zijn er goede keuze’s gemaakt.

Lees meer

Nieuwe windvoorziening

orgelpreview.jpgEen van de belangrijkste werkzaamheden m.b.t de restauratie is de reconstructie van de oorspronkelijke windvoorziening(blaasbalgen) van het orgel. Dit is nodig om te zorgen voor een goede en royale windtoevoer wat ook het klankresultaat ten goede komt. Bij de oplevering van het orgel in 1728 waren er 4 zogeheten Spaanbalgen aanwezig die boven elkaar in een balgstoel waren geplaatst, vroeger werd er met de hand gepompt dus je had meerdere balgen nodig. Kort na de 2e wereldoorlog zijn deze balgen in Sprang verwijderd en vervangen door 1 kleine balg. Deze 4 balgen hadden een plaats achter de oude hoofdkas,op de plaats waar nu de kas staat voor het vrije pedaal. Met de komst van een orgelmotor zijn 4 balgen niet meer nodig,dus er is gekozen om 3 nieuwe te maken,deze zijn gemaakt van massief eikenhout.

Lees meer