Rouwdiensten

Rouwdiensten

Rouw

Bij het overlijden van geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:

- de predikant (of bij geen gehoor de pastoraal werker) om nadere afspraken te maken
- dhr. W. Haverhals in geval van gebruik van de kerk of het Jeugdcentrum.