Gesprekskring Sprang-West

Gesprekskring Sprang-West

Deze kring komt eens per maand op de donderdag- of vrijdagmorgen samen bij een van de kringleden thuis, vanaf 9.00 uur. We doen Bijbelstudie/gesprek door middel van een Bijbelstudieboekje onder het genot van koffie of thee.


Contactpersoon: Marga Uijl, tel. 0416 277894