Contactmiddag

Gesprekskring Schilderswijk

Dit is de langst bestaande gesprekskring in onze gemeente. Eénmaal in de 4 à 5 weken komen we bij elkaar bij één van de leden thuis, op woensdagmorgen van 9.45-11.45 uur. Aan de hand van een Bijbelstudie praten we over ons geloof en de plaats daarvan in ons praktisch leven. Nieuwe leden zijn heel hartelijk welkom.

Contactpersonen: Nieske Swagerman, Vermeerstraat 2, tel. 272685 of Ellly Timmermans, Rembrandtlaan 16, tel. 275576