Kerkblad Voetius

weekbericht 28 - 7 september 2017

Luchtfoto kerkDiensten zondag 10 september

09:30 uur: ds. C.J. Codee, Maarsen
18:30 uur: ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 76: 1 en 5, n.m. Psalm 77: 1 en 7.
- Kinderoppas: Eline voor de Poorte, Mirja Timmermans, Rick Mewis
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
- Collectes: 1e collecte: Project regionale diaconieën, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie
 
Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie: 
Toelichting collecte: Jaarlijks wordt in september door de regionale diaconieën een collectedoel vastgesteld. De Hervormde gemeente van Besoyen onderhoudt al jarenlang contacten met de kleine Protestantse gemeente in Ton (Slowakije). Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van het Michiel de Ruijter-gemeenschapshuis. Dit huis is in 2014 geopend. Een traplift is een noodzakelijke voorziening. Uw gift draagt hieraan bij.
Giften: Via de bank werd net als vorige week € 50 ontvangen voor de VBK. Hartelijk dank hiervoor!
Betaling Voetius 2017: Er zijn nog ongeveer 6 niet betalende abonnees van Voetius. Misschien is de acceptgiro aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u om dat in uw administratie te controleren en alsnog het bedrag van € 31,- zo spoedig mogelijk te voldoen op rekening NL56 RABO 0334 2931 54 t.n.v. Diaconie Sprang ovv Voetius 2017. Vermeld hierbij ook uw lidnummer. Mocht u voor 15 september nog niet hebben betaald, dan zien wij ons genoodzaakt om uw abonnement per 1 oktober 2017 te beëindigen. Er zullen verder dan ook geen aanmaningen meer verstuurd worden. Vertrouwende op uw medewerking.
 
Vanuit het college van kerkrentmeesters: 
Giften: Pastoraalwerker Arend van Mourik ontving de volgende giften voor de kerk: 1 x € 5;
1 x € 10; 1 x € 15; 2 x € 20; 1 x € 50 en 1 x € 100.  Door zr. N. Maijers (HVD) werd eveneens € 5 ontvangen voor de kerk. Door Teun Vos werd € 45 ontvangen t.b.v. de restauratie van de kerk, voor het geven van een rondleiding.
Collecte-opbrengsten augustus: Kerk en eredienst € 1.015; Restauratiefonds € 418; Jeugdcentrum € 397; Orgelfonds € 346 en Kerktelefoon € 357. Het college dankt u allen hartelijk voor al uw gaven.
 
Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Na de gezamenlijke maaltijd met de mannenvereniging, alleengaande gemeenteleden v.a. 50 jaar en echtparen v.a. 70 jaar als aanvang van het nieuwe verenigingseizoen, is onze eerste gewone vergadering gepland op 13 september. Dit seizoen gaan we ons verdiepen in het leven van Johannes de Doper.  De Bijbelstudies  zijn  geschreven door ds. J.A.C. Olie. We bespreken  Bijbelstudie 1 Groot voor de Heere, uit het mei nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie  bespreken zijn 1,2,3 en 4
Van harte welkom, in het bijzonder nieuwe leden, kom eens een avond vrijblijvend kennis maken met onze vereniging. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum.
 
Startweekend 16-17 september 2017:
Volgende week vindt het startweekend in onze gemeente plaats. Iedereen is hierbij van harte welkom! Heeft u/ heb jij je al opgegeven?
Voor alle zaterdagmiddag activiteiten en het ‘All you can friet’ is opgave vereist. Dit kan tot en met maandag 11 september hier of telefonisch bij Annelieke Timmermans (06-49776929). Er zijn alleen kosten voor het eten op zaterdagavond. Dit is €5.00 vanaf 12 jaar en voor kinderen van 4-12 is het €2.00. Iedereen is van harte welkom bij de verschillende activiteiten, die georganiseerd worden
 
Nieuwsbron:
Op 22 September zal de 3e Nieuwsbron van dit jaar verschijnen. Kopij kan aangeleverd worden t/m (uiterlijk) maandag 11 September. Insturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 14 september is er weer contactmiddag voor senioren, de eerste na de zomervakantie. We willen iets zien van en horen  over Vincent van Gogh. Ds. B. de Graaf uit Waalwijk zal deze middag de spreker zijn. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!
 
Open Monumentendag 9 september 2017 in Sprang:
De Nederlands Hervormde kerk van Sprang, rolstoeltoegankelijk, is die datum open van 10.00 u. tot 17.00 u. Het landelijk thema van de Open Monumentendag is Boeren, burgers en buitenlui. Het kerkgebouw is een cultuur-historisch monument, maar ook het interieur is bijzonder. De secco, genaamd 'de Man van smarten', is uniek in West-Europa.  Centraal opgesteld in de kerk staat de avondmaalstafel, vol met symboliek van geloof, hoop en liefde. Het Houben-orgel, sinds enkele jaren gerestaureerd, is een lust voor het oog en zeker voor het oor. In de consistorie van de kerk wordt een powerpoint presentatie gegeven, gerelateerd aan het landelijk thema van de Open Monumentendag. ’s Morgens is het mogelijk de toren te beklimmen, met een schitterend uitzicht over de kern Sprang en wijde omgeving. Door de plaatselijke Heemkundekring is een fietstocht georganiseerd, die o.a. langs de Nederlands Hervormde kerk van Sprang gaat.
Koffie en thee zijn in de kerk verkrijgbaar. Namens de werkgroep Open Monumentendag tot ziens.