Weekbericht 9 | 16 maart 2017

Kerk vanuit de lucht ZODienst zaterdag 18 maart
19.00 uur, Elzenhoven: ds. L. Plug, weeksluiting met viering Heilig Avondmaal
 
Diensten zondag 19 maart | 4e lijdenszondag
09:30 uur: ds. L. Plug, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. L. Plug, dankzegging Heilig Avondmaal
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 34: 1 en 2, n.m. Psalm 35: 1 en 13
- Kinderoppas: Renée de Rooij, Alice Timmermans, Renske Nieuwkoop
- Kindernevendienst: groep 1-6
- Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
- Collectes:1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Francinus de Wind

Lees meer

Weekbericht 8 | 2 maart 2017

Kerk vanuit de lucht ZODiensten zondag 5 maart | 2e lijdenszondag
09:30 uur: ds. L. Wüllschleger, Amersfoort
18:30 uur: prop. L.L. van den Dool, Nederhemert
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 30: 1 en 3, n.m. Psalm 31: 1 en 4
- Kinderoppas: Claudia Lagerwerf, Sanne Tanghe, Elin Timmermans
- Kindernevendienst: groep 1-6
- Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie, Project 10.27 Nepal - Medische zorg leprapatiënten, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum.
 
Diensten woensdag 9 maart | Biddag voor gewas en arbeid
14:00 uur: ds. L. Plug en ds. A. de Wit (Besoyen) - kinderdienst
19:30 uur: ds. L. Plug
- Zingen voor de dienst: middag: orde van dienst
- Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bidstondcollecte.
 
Diensten zondag 12 maart | 3e lijdenszondag
09:30 uur: ds. L. Plug - voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. M. van Dam, Baarn
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm Psalm 32:1, n.m. Psalm 33:1 en 2
- Kinderoppas: Jolanda Mewis, Elise Smits, Willeke Smit
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
- Collectes: 1e collecte: GZB voorjaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Lees meer

Weekbericht 7 | 23 februari 2017

Kerk vanuit de lucht ZODiensten zondag 26 februari
09:30 uur: ds. L. Plug – bevestiging ambtsdrager
18:30 uur: ds. J. Holtslag, Giessenburg
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 28: 5 en 6, n.m. Psalm 29: 1 en 6
- Kinderoppas: Petra Koenen, Sifra Spuijbroek, Alize Plug
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Lees meer

Meditatie

verheerlijkingbergBergtop
En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.
Lukas 9:30 en 31
 
Opgang
Jezus neemt drie van zijn discipelen mee. Petrus, Jakobus en Johannes; de drie die bij bijzondere gebeurtenissen erbij waren. Eerder bij Jaïrus, later in Gethsemané zijn het deze drie die er het dichtst bij mogen blijven. Ook nu. Niet alle twaalf mogen ze mee, op de tocht die Jezus nu maken gaat. Maar Hij gaat ook niet alleen.  Hij neemt juist deze drie mee. Petrus, die nog geen week eerder zijn Meester had proberen tegen te houden de lijdensweg op te gaan. Jakobus en Johannes, die in het nieuwe koninkrijk wel links en rechts van de troon zouden willen zitten. Het zijn de drie die wel heel duidelijk uitdrukking hebben dat ze tot nog toe weinig begrepen hebben van de bedoeling van Jezus’ komst en rondgang op aarde. Al moeten we niet denken dat de andere negen het beter begrepen hebben. Maar deze drie gaan wel mee.
De tocht is omhoog, de berg op, naar de bergtop.

Lees meer

GZB-DAG 11 maart 2017

GZB dag 2017

Werken in een stad waar ze God niet kennen
In de voormalige Oost-Duitse stad Rostock gaat op zondag maar 1 procent van de mensen naar de kerk. De stad is God vergeten. Juist daarom zijn Gerrit en Jorine van Dijk hier als zendingswerkers naartoe gegaan. Op de GZB-dag vertelt Jorine haar verhaal.

Lees meer

Weekbericht 5 | 9 februari 2016

Kerk vanuit de lucht ZODiensten zondag 12 februari
09:30 uur: ds. L. Plug
18:30 uur: ds. L. Plug
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 25: 2 en 3, n.m. Psalm 26: 7 en 8
- Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Femke Schilders, Carlijn van den Berg
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie.

Lees meer

Stichting Schuilplaats start hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle voor regio De Langstraat

DMWStichting Schuilplaats (‘voor christelijke hulpverlening met perspectief’) opende per 2  januari 2017 een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle. Een vertegenwoordiging uit de Hervormde gemeente te Sprang heeft aan Schuilplaats gevraagd of zij in de regio De Langstraat een hulpverleningslocatie wil openen. Schuilplaats heeft in deze regio verder onderzoek gedaan en constateerde een (toenemende) behoefte aan identiteitsgebonden psycho-sociale hulpverlening zoals bij rouwverwerking, depressiviteit, burn-out, identiteit/zelfvertrouwen, opvoeding, seksualiteit en bijvoorbeeld relatieproblemen. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Wij zijn dankbaar dat deze hulpverleningslocatie in de Langstraat geopend kon worden. Deze hulpverleningslocatie wordt mede mogelijk gemaakt door een structurele financiële bijdrage van een zestal kerkelijke gemeenten uit de Langstraat, waaronder onze gemeente.

Lees meer

Inzameling Rommelmarkt 2017

rommelmarkt plaatjeDe volgende inzameling voor de rommelmarkt op koningsdag 2017 komt er al weer aan. Wanneer u nog bruikbare spullen heeft, die u voor de verkoping ter beschikking wilt stellen, dan kunt u deze op zaterdag 14 januari 2017 van 10.00 tot 11.00 uur inleveren bij fam. J. Volkers, Oudestraat 84 te Sprang-Capelle. Helaas blijkt dat een aantal artikelen op de rommelmarkt vrijwel onverkoopbaar is. U kunt daarom geen bankstellen (3 zits), bedden, matrassen, koelkasten en gedemonteerde kasten inleveren. Dit geldt eveneens voor computerhardware, printers en beeldschermen (wel platte beeldschermen). Wilt u in wat u aanbiedt hiermee rekening houden? Noteert u ook alvast de volgende voorlopige inleverdata; 11 februari, 11 maart en 8 april 2017. Namens de rommelmarktcommissie alvast bedankt.

  • 1
  • 2